Plany rozwoju


Wysoki priorytet prac rozwojowych:

 • Wydawanie nowych broszur CBSM;
 • Tworzenie nowych digitalizacji pozycji książkowych;
 • W działach autorskich podział tekstów wg. dat powstania;
 • W działach autorskich dodanie biogramów i zdjęć;

Średni priorytet prac rozwojowych:

 • Nagrywanie audiobooków z klasycznymi pozycjami marksistowskimi;
 • Nagrywanie wykładów problemowych i zamieszczanie ich w serwisach typu YouTube, Soundcloud itd.;
 • Razem ze Stowarzyszeniem Marksistów Polskich wydawanie czasopisma „Studia marksistowskie”;
 • Razem ze Stowarzyszeniem Marksistów Polskich praca tematycznych Grup Roboczych;
 • Razem ze Stowarzyszeniem Marksistów Polskich organizacja spotkań dyskusyjno-tematycznych, w przykładowych tematach:
  • Marksizm o państwie
  • Podstawy ekonomii marksistowskiej
  • Logika „Kapitału”
  • Marksizm o religii i religijności
  • Ideologia
  • Realizacja celów marksizmu – marksizm a polityka
  • Marksizm a kwestia kobieca
  • Świat, w którym żyjemy – kryzysy, wojny, podboje
  • itp.

Niski parytet prac rozwojowych:

 • Utworzenie portalu społecznościowego przy CBSM (we współpracy ze Stowarzyszeniem Marksistów Polskich);
 • Formalizacja przynależności do CBSM.