Spotkania


Centrum Badań i Studiów Marksistowskich kontynuuje w swej działalności tradycję swoich poprzedników – Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) i Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej – organizowania spotkań samokształceniowych i dyskusyjnych, poświęconych wybranym tekstom i problemom filozofii marksistowskiej. W ubiegłych latach, od 2004 roku, spotkania te odbywały się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (w salach Instytutu Socjologii, Instytutu Filozofii i Instytutu Kultury Polskiej), ale także w mieszkaniach naszych członków i sympatyków.

Z uwagi na to, że coraz częściej występują problemy z otrzymaniem (nawet na warunkach komercyjnych) sal, w których możnaby dyskutować nad dziedzictwem myśli marksistowskiej, występują problemy czasowe (obowiązki życiowe, szkoła, praca itd., ale także dojazd) naszych członków, jak również z uwagi na fakt, że wielu członków i sympatyków CBSM (a dawniej obu SKFM-ów) jest porozsiewanych po całej Polsce (a nawet po kilku krajach europejskich – „zasługa” emigracji zarobkowej) stanęliśmy przed koniecznością większej elastyczności swojej działalności, w kierunku rozdziału rodzaju spotkań na:

  • „tradycyjne”,
  • „wirtualne”.

Spotkania o charakterze „tradycyjnym” będą z konieczności skupione na obszarze Warszawy i przeznaczone dla osób chcących spotykać się „twarzą w twarz” – czy to na mieście, czy w mieszkaniach. Z kolei spotkania „wirtualne” – organizowane poprzez możliwości wideokonferencyjne, jakie dają nam programy Skype, Google Hangouts i Internet – będą mieć charakter uniwersalny, niezależny od miejsca zamieszkania uczestników, jak również ich możliwości mobilnych. Celem zapewnienia możliwie najwyższego komfortu tych spotkań, ilość ich uczestników będzie każdorazowo ograniczona do 7 osób („Siedmiu wspaniałych”) (dzięki temu każdy będzie mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w spotkaniu, bez jednoczesnego przeciążenia zasobów komputera i łączy internetowych). W przypadku większego zainteresowania spotkaniem, będzie organizowany „drugi termin” dla osób, które nie znalazły miejsca w „pierwszym terminie”.

Oba rodzaje spotkań będą wcześniej zapowiadane w dziale Nowości (jak również na portalach społecznościowych: Facebook, Google+ i Twitter), wraz z podaniem tematyki i terminu spotkania. Rozkład terminów zajęć bęðzie do znalezienia także na tej stronie.

Przy okazji przypominamy, odświeżoną na obecne warunki, plakato-ulotkę z 2010 roku, która dawniej „reklamowała” Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej:

plakatoulotka-2014

Plakat-ulotka

Jeśli ktoś ma ochotę rozpropagować tę informację w swoim miejscu kształcenia, pracy lub środowisku – w formie ulotki lub plakatu – oto zacny i służący temu pdf: plakatoulotka.