Grupa Robocza ds. Źródeł Marksizmu


w budowie…

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

  • Louis Althusser, O stosunku Marksa do Hegla [wpdm_file id=101]
  • Fryderyk Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej [wpdm_file id=239]
  • Fryderyk Engels, Rozwój socjalizmu od utopii do nauki [wpdm_file id=236]
  • Kazimierz Kelles-Krauz, Wiek złoty, stan natury i rozwój w sprzecznościach. (Ze studiów o źródłach marksizmu) [wpdm_file id=199]
  • Włodzimierz I. Lenin, Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu [wpdm_file id=360]
  • Jerzy Plechanow, W sześćdziesięciolecie śmierci Hegla [wpdm_file id=132]