Grupa Robocza ds. Teorii Wartości


w budowie…

Koordynator: Piotr Strębski

Wybrana literatura:

  • Ronald L. Meek, Studia z teorii wartości opartej na pracy
  • Rudolf Hilferding, Boehm-Bawerk o marksowskiej teorii wartości
  • Maurice Herbert Dobb, Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii

Odnośniki tematyczne: