Ewald Iljenkow na naszą reaktywację 3


Sytuacja jest dynamiczna, a więc wymaga dynamicznych reakcji i zmian nań odpowiadających – zmian w podejściu, wizji, stosowanych środkach. Tak też jest w naszym przypadku. Ostatni rok istnienia CBSM to nie tylko stagnacja (wizualno-materiałowa), ile prace koncepcyjne i myślenie nad kilkoma przyświecającymi nam celami. Dziś – wydaje się – jesteśmy gotowi wdrożyć te koncepcje „z głowy” w materialny „czyn”. Przymiarką do tego – i do zbadania reakcji naszych Czytelników (w tym także członków Stowarzyszenia Marksistów Polskich, którym CBSM jest podporządkowana) – jest publikacja książki Ewalda W. Iljenkowa „Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii”, wydana w 1974 roku w Związku Radzieckim. Naszym zdaniem jest to jedna z najwybitniejszych pozycji filozoficzno-teoretycznych twórczego marksizmu w ZSRR – spójna koncepcyjnie, krytyczna i wnosząca świeży powiew w recepcję i odczytanie myśli marksistowskiej. O pracę tę prosiło w między czasie kilku naszych Czytelników, co tym bardziej zaważyło na wyborze „inauguratora” zmian. A o jakie m.in. zmiany chodzi – zobaczycie już na stronie poświęconej Iljekowowi. Dla nas taki wybór prezentacji materiału powinien oszczędzić mnóstwo czasu dotychczas potrzebnego na jej przygotowanie – czasu, który możemy poświęcić na sam materiał, kolejne pozycje, autorskie notki biograficzne itd. Swoje opinie wyrażajcie w komentarzach lub piszcie do nas. A teraz zapraszamy na podstronę Współczesnej Myśli Marksistowskiej.


O Piotr Strębski

Ur. w 1983 r., absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel filozofii i etyki oraz agent obsługi naziemnej w przemyśle lotniczym; w wolnych chwilach: wydawca, archiwista, tłumacz, kartograf, miłośnik i propagator wolnego oprogramowania (Linux).

Leave a Reply

3 komentarzy do “Ewald Iljenkow na naszą reaktywację