Ewald Iljenkow na naszą reaktywację 1


Sytuacja jest dynamiczna, a więc wymaga dynamicznych reakcji i zmian nań odpowiadających – zmian w podejściu, wizji, stosowanych środkach. Tak też jest w naszym przypadku. Ostatni rok istnienia CBSM to nie tylko stagnacja (wizualno-materiałowa), ile prace koncepcyjne i myślenie nad kilkoma przyświecającymi nam celami. Dziś – wydaje się – jesteśmy gotowi wdrożyć te koncepcje “z głowy” w materialny “czyn”. Przymiarką do tego – i do zbadania reakcji naszych Czytelników (w tym także członków Stowarzyszenia Marksistów Polskich, którym CBSM jest podporządkowana) – jest publikacja książki Ewalda W. Iljenkowa “Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii”, wydana w 1974 roku w Związku Radzieckim. Naszym zdaniem jest to jedna z najwybitniejszych pozycji filozoficzno-teoretycznych twórczego marksizmu w ZSRR – spójna koncepcyjnie, krytyczna i wnosząca świeży powiew w recepcję i odczytanie myśli marksistowskiej. O pracę tę prosiło w między czasie kilku naszych Czytelników, co tym bardziej zaważyło na wyborze “inauguratora” zmian. A o jakie m.in. zmiany chodzi – zobaczycie już na stronie poświęconej Iljekowowi. Dla nas taki wybór prezentacji materiału powinien oszczędzić mnóstwo czasu dotychczas potrzebnego na jej przygotowanie – czasu, który możemy poświęcić na sam materiał, kolejne pozycje, autorskie notki biograficzne itd. Swoje opinie wyrażajcie w komentarzach lub piszcie do nas. A teraz zapraszamy na podstronę Współczesnej Myśli Marksistowskiej.


Dodaj komentarz

Komentarz do “Ewald Iljenkow na naszą reaktywację

  • Gabriel Nazarowicz

    Tak, to jedno z najlepszych filozoficzno- teoretycznych opracowań jakie zdarzyło mi się czytać. Wprawdzie w dobie stosunkowo małego zainteresowania marksizmem udało mi się zdobyć w antykwariacie tę książkę za 5 zł, ale cieszę się, że za pośrednictwem CBiSM będzie mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

    Pozdrawiam