Dziękujemy pismu “Praktyka Teoretyczna”


BooksPrzeglądając zasoby czasopisma naukowego “Praktyka Teoretyczna” natknęliśmy się na kilku autorów, którzy już od dawna mają swoje należne miejsce w zasobach naszych publikacji. I tak korzystając z włożonej pracy przez Redakcję “PT” zagregowaliśmy dziś jeszcze na nasze potrzeby cztery artykuły Róży Luksemburg (“Co robią przywódcy?”, “Proletariuszka”, “Socjalizacja społeczeństwa” i fragmenty “Teorii i praktyki”), po dwa teksty Michaela Löwy’ego (“Teologia wyzwolenia a marksizm”, “Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi – nowe odczytanie pism ekonomicznych Róży Luksemburg”) i Davida Harveya (“Analiza Rzeczy-pospolitej“, “Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy”), a także (po jednym) Louisa Althussera (“O genezie”) i Henri Lefebvre (“Prawo do miasta”). Jak się można domyślać, wszystkie działy danych autorów zostały uporządkowane chronologiczno-alfabetycznie.

Dodaj komentarz